Upp
Rehabilitering för dig

Holistisk behandling, alternativmedicin och komplementärmedicin

Vi hjälper dig att förebygga sjukdom samt rehabilitera efter sjukdom

Vår livsstil är en stor orsaksfaktor till många av de sjukdomar som vi idag riskerar att drabbas av såsom ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt, ledvär, prostatabesvär, mag- och tarmbesvär, smärta och utbrändhet.

Alternativa, komplementära och friskvårds behandlingar

Vi erbjuder behandlingar som stärker immunförsvaret, ljusterapi med Qi terapi, laserbehandling, zonterapi, mindfulness, stresshantering, coachning, ljusrum, träning utan belastning med Slender You, infraröd bastu, bad, massage, Ayur Veda, Qi Gong mm.

Komplementärmedicinen fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standard-behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläknings-förmåga.

Holistisk behandling för att behandla hela människan

Vi anser att det är viktigt att se till hela människan vid behandling, inte bara till den del av kroppen som har symptom. Vi ser till fysiska problem, mental hälsa och själen. Livsstilsförändring är ofta grunden till god hälsa men ofta behöver vi stöd av andra metoder för att hjälpa kroppen att läka. Bl.a tittar vi på kost, motion, näringsbrister, toxicitet, allergier / intoleranser, miljö-, livsstils- och stressfaktorer. Allt detta ingår i vad som kallas holistisk behandling.

Våra terapier syftar till att stimulera kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning /stimulans och sundare livsföring. Alternativmedicin och komplementärmedicin fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standardbehandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Analyser för att leta efter orsak till sjukdom eller obalanser i kroppen

Vi gör en grundlig anamnes vid konsultationen och erbjuder flertal tester som t.ex. blodanalyser, urinprover, fekalprover, salivprover, matintoleranstester, allergitester, tungmetallanalyser mm. Analyserna görs antingen på plats, på laboratoriet i Falköping eller utomlands hos välkända laboratorier.

Du kan komma på enstaka konsultation eller behandling eller så skräddarsyr vi ett behandlingsprogram för dig i 1–12 dagar, då du kan bo och äta gott samtidigt som du bli väl omhändertagen av vår personal.

kroniska sjukdomar

Ont i magen?

Då är du långt ifrån ensam. Var fjärde svensk har besvär från övre magtarmkanalen. Många gånger kan orsakerna vara enkla och gå över utan behandling men eftersom magont också kan vara ett tecken på betydligt allvarligare besvär är det viktigt att göra en utredning om man inte har en naturlig förklaring till sina problem. Vissa diagnoser kan ställas endast med hjälp av patientens symtombeskrivning medan andra kräver gastroskopi eller röntgen för att upptäckas. Dyspepsi är ett samlingsnamn för sjukdomar i övre magtarmkanalen och kan innebära symtom som illamående, halsbränna och sura uppstötningar vilka ofta är måltidsrelaterade. Dyspepsi kan också vara symtom på laktosintolerans, glutenintolerans, magsår eller allvarligare sjukdomar såsom cancer i magsäck eller pancreas. Magkatarr drabbar många och innebär inflammation av magens slemhinna. Andra diagnoser som ger symtom i magtarmkanalen är IBS (Irritable Bowel Syndrom), IBD (Inflammatoriska tarmsjukdomar) såsom Mb Crohn och Ulcerös kolit. IBD förekommer framför allt i västvärlden och Sverige är ett högriskområde med så stor förekomst att det av många betraktas som en folksjukdom.

Uppkomst och orsaker till mag- och tarmbesvär

Orsakerna till dyspepsi kan vara flera varav några som diskuterats frekvent är stress, bakterieangrepp (ffa Helicobacter Pylori), biverkningar från antiinflammatoriska läkemedel, rökning, övervikt, alkohol och sannolikt också snusning.

När det gäller de inflammatoriska tarmsjukdomarna tror man att orsaken är en kombination av genetik, ett triggat immunsystem och miljöfaktorer. De miljöfaktorer som man tror kan ha en negativ påverkan är dåliga kostvanor, stress, antiinflammatoriska läkemedel och rökning. Sjukdomen debuterar ofta efter en tarminfektion. Stress gör att genomsläppligheten i tarmslemhinnan ökar vilket gör att bakterier lättare får kontakt med immunsystemet som då kan trigga igång sjukdomen.

Konventionell behandling vid mag- och tarmbesvär

Användningen av läkemedel som fungerar syrabindande och syrahämmande är vanligt förekommande vid dyspepsi. Tyvärr används de ofta felaktigt och i alltför stor omfattning. Det finns uppgifter som tyder på reboundfenomen vid användandet av dessa läkemedel, d v s återkommande och förstärkta symtom efter avslutat behandling. Biverkningar såsom trötthet, förvirring, yrsel, diarré, gynekomasti och leverpåverkan har rapporterats.

IBD-patienter behandlas vanligtvis med antiinflammatoriska läkemedel men också med kortison som kan ge biverkningar såsom diabetesdebut, högt blodtryck och benskörhet. Kirurgi är en relativt vanlig åtgärd vid IBD, för ca 10 % av de med Crohns sjukdom blir en permanent ileostomi nödvändig.

Santa Monicas behandlingar vid mag- och tarmbesvär

Då livsstilen många gånger är orsaken till flera av de mag- och tarmbesvär vi idag drabbas av i västvärlden är vidareförmedling av kunskap, inspiration och motivation till varaktiga livsstilsförändringar en stor och viktig del av behandlingarna hos oss på Santa Monica. Läkare, sjuksköterska, dietist och terapeuter arbetar tillsammans för att ta fram bästa möjliga behandlingsprogram för varje patient. Förbättrat näringsupptag är många gånger nödvändigt för den som har levt med mag- och tarmbesvär under en längre tid. Vi använder också kosttillskott som kan hjälpa till att normalisera en obalanserad tarmflora, minska inflammationen, förbättra matsmältningen samt fungera symtomlindrande. Ansiktszonterapi, ljusterapi, massage och meditation är exempel på terapier som vi använder för att öka välbefinnandet, minska stress och främja avslappning. Under fliken terapiformer kan du läsa mer om våra olika behandlingar.

bild på mage

reumatiska sjukdomar

Artros och reumatiska sjukdomar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae, reprehenderit quasi totam similique deserunt debitis iusto adipisci veniam. Ipsam vitae quis ut labore sint dicta, repellendus velit maxime quaerat aut explicabo aliquid esse, nam molestias reiciendis, quod odit! Aperiam explicabo vel architecto eos provident libero facilis illum quaerat delectus sunt?

Konventionell behandling vid artros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minus delectus amet eius optio modi tempore laudantium iste libero quasi, aliquid asperiores at qui iure pariatur vero cum sed officiis eum consectetur. Nobis at quasi blanditiis eos, soluta reprehenderit nam id ex ab veniam ut velit quisquam provident? Minus ad voluptatum harum magni rem, obcaecati necessitatibus tenetur nemo, quibusdam, expedita quam dolorum eum! Ipsam dolorum hic numquam nemo magni sequi similique quia, eaque, iusto expedita optio commodi voluptatum cupiditate. Deleniti harum aut distinctio eligendi quis necessitatibus, mollitia blanditiis repellendus maiores culpa aliquam in reprehenderit facere impedit pariatur inventore vel obcaecati nulla vero voluptates incidunt. Atque illo expedita dolore. Dolorum voluptate quidem ipsa nesciunt? Mollitia, delectus quae laudantium accusamus ullam sequi ipsum veniam. Tenetur inventore optio deleniti odit sed aliquam officia accusantium molestias, harum quod tempore. Temporibus ullam, quisquam officiis. Aliquam debitis a impedit asperiores qui reprehenderit consequatur magni dolorem rem sit!

Rehabilitering vid artros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspernatur repudiandae totam autem. Omnis, repudiandae temporibus neque tempora asperiores eaque voluptate ab quas libero impedit provident nesciunt quisquam nemo dignissimos at cum cupiditate incidunt. A ea perspiciatis debitis molestias asperiores facere modi aperiam ipsa. Incidunt cumque repudiandae commodi nesciunt accusamus consequatur.

Artrosbehandling på Santa Monica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta optio, ipsa minus tenetur harum iure? Totam illum sequi harum a, excepturi quia maxime! Unde quibusdam cumque, ex. Laudantium consectetur sapiente, id iure adipisci veniam illo aliquam ut delectus a. Molestias totam, doloribus alias, impedit reprehenderit quae. Fuga quas sapiente debitis, iste nostrum, eius molestias voluptates ratione odio, modi explicabo perspiciatis! Veniam quasi magni, ipsa ratione voluptas, itaque in corporis doloribus corrupti suscipit dolores alias unde pariatur! Tempora maxime dignissimos obcaecati expedita enim. Amet similique quia esse animi consequuntur ea eligendi ducimus saepe porro ratione, perspiciatis aspernatur, ab iusto maiores praesentium.

bild på böjd rygg med reumatism

cancer

Cancer

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar och statistik visar att ungefär en tredjedel av alla svenskar kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Prognosen för cancer varierar stort bland annat beroende på vilken form av cancer man drabbas av. Utvecklingen från genfel till cancer tar ofta 20-25 år och därför är det också naturligt att det mest är äldre människor som drabbas. Ca 65 % är över 65 år när de får sin diagnos. När barn drabbas av cancer tror man oftast att det beror på ett medfött genfel. Generellt kan man säga att ju tidigare man upptäcker sin cancer desto större chans är det att bli botad.

Uppkomst och orsakerna till cancer

För att en frisk cell ska omvandlas till en cancercell krävs förändringar av arvsanlagen, s k mutationer. Som regel krävs det många olika genetiska förändringar för att en frisk cell ska omvandlas till en cancercell. Dessa förändringar är oftast ett resultat av yttre påverkan såsom ex rökning, strålning, luftföroreningar, dålig arbetsmiljö, kemikalier, felaktiga matvanor etc. När väl en cancercell har blivit till kan den sedan ge upphov till fler och cancertillväxten är därmed igång.

Konventionell cancerbehandling

Kirurgi, strålbehandling och cytostatika är sedan länge de vanligaste behandlingsformerna. Hormonbehandling, immunterapi, stamcells- och benmärgstransplantation används också. Biverkningarna från dessa behandlingsmetoder är ofta svåra och kan många gånger leda till livslånga besvär. Aptitlöshet, ofrivillig viktnedgång, strålningsskador såsom exempelvis organpåverkan, nedsatt immunförsvar är några av biverkningarna.

symbolisk bild för cancer

detox

Detox

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae, reprehenderit quasi totam similique deserunt debitis iusto adipisci veniam. Ipsam vitae quis ut labore sint dicta, repellendus velit maxime quaerat aut explicabo aliquid esse, nam molestias reiciendis, quod odit! Aperiam explicabo vel architecto eos provident libero facilis illum quaerat delectus sunt?

Detoxbehandling på Santa Monica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta optio, ipsa minus tenetur harum iure? Totam illum sequi harum a, excepturi quia maxime! Unde quibusdam cumque, ex. Laudantium consectetur sapiente, id iure adipisci veniam illo aliquam ut delectus a. Molestias totam, doloribus alias, impedit reprehenderit quae. Fuga quas sapiente debitis, iste nostrum, eius molestias voluptates ratione odio, modi explicabo perspiciatis! Veniam quasi magni, ipsa ratione voluptas, itaque in corporis doloribus corrupti suscipit dolores alias unde pariatur! Tempora maxime dignissimos obcaecati expedita enim. Amet similique quia esse animi consequuntur ea eligendi ducimus saepe porro ratione, perspiciatis aspernatur, ab iusto maiores praesentium.

bild på kvinna som detoxar i vatten

hjärta och kärl

Hjärt- och kärlsjukdom - uppkomst och riskfaktorer

Hjärt- och kärlsjukdom är den största dödsorsaken i västvärlden och utgör ca 50 % av alla dödsfall. I Sverige vårdas årligen drygt 26 000 patienter på sjukhus p g a hjärtinfarkt som nästan alltid orsakas av kärlförändringar, s k åderförkalkning. Dessa kärlförändringar spelar även en central roll vid uppkomsten av stroke och kärlkramp. Blodkärlens uppgift är att förse kroppens vävnader med syre och näring. Åderförkalkning gör kärlen trängre och blodflödet försämras vilket i sin tur leder till att berörda vävnader får för lite syre och näring. Symtom på åderförkalkning är smärtor i bröstet och kärlkramp. Förkalkade kärl går dessutom ofta sönder och blodet bildar då små proppar vid förkalkningsstället.

Påverkbara riskfaktorer som nämns i samband med åderförkalkning är högt blodtryck, rökning, övervikt, diabetes mellitus, fysisk inaktivitet, glukosintolerans, typ A-personlighet samt negativa psykosociala faktorer. Det finns övertygande bevis för att nutritionsfaktorer har stor central betydelse för uppkomsten av både åderförkalkningen i sig och för flera av ovan nämnda riskfaktorer. Det finns många hypoteser kring utvecklingen av kärlsjukdom men betydelsen av inflammation i kärlväggen är sannolikt mycket stor.

Konventionell behandling vid hjärt- och kärlsjukdom

Användningen av läkemedel hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar är stor. Diuretika är en vanlig blodtryckssänkande medicin som fungerar genom ökad utsöndring av natrium och klorid i njurarna. Vanliga biverkningar är rubbningar i saltbalansen som kan leda till apati, kramper, aptitlöshet, sömnighet, kräkningar, förvirrning, muskelsvaghet och förändrad hjärtrytm.

ACE-hämmare används också vid högt blodtryck och kan ge besvär som illamående, yrsel, huvudvärk, magbesvär, hudutslag och njurpåverkan. Statiner, Fibrater och Resiner används för att sänka blodfetterna, tyvärr förekommer enligt FASS biverkningar som muskelsvaghet, mardrömmar, sömnstörningar, matsmältningsbesvär, inflammation i blodkärlen (!) och leverpåverkan. Betablockerare används för att motverka högt blodtryck och till biverkningarna hör illamående, förstoppning, diarré, sömnsvårigheter, huvudvärk och impotens. Trombocythämmare används för att minska risken för proppbildning men orsakar för vissa även huvudvärk, yrsel, magbesvär och blödningar.

Kirurgiska ingrepp har blivit allt vanligare vid behandling av patienter med kärlkramp och det kan då röra sig om ballongvidgning (PCI) eller kranskärlsoperation (by-pass).

Santa Monicas holistiska behandlingar

Livsstilsråd

Finns det då något man kan göra utan att få alla dessa biverkningar. Ja ! - lyckligtvis är livsstilsförändringar ett mycket effektivt sätt att skydda sitt hjärta på och bör alltid vara första åtgärden vid åderförkalkning. Rökstopp anses som den viktigaste faktorn för att ge gynnsamma effekter. Hälsofördelarna med måttlig och regelbunden motion är så stora att de t o m överträffar de positiva effekterna av läkemedlen som beskrivits ovan. Val av motion är inte så viktigt men intensitet och regelbundenhet har stor betydelse. Man kan också minska risken för hjärt- och kärlproblem genom att minska sin stress. Sunda matvanor och viktnedgång för den som är överviktig bör naturligtvis också vara högprioriterade åtgärder. På Santa Monica får man hjälp att hitta kunskap, inspiration och motivation för att göra dessa livsnödvändiga förändringar.

Minskad inflammation och förbättrad cirkulation

Santa Monica erbjuder ett brett spektra av terapier och kosttillskott som förbättrar cirkulationen, minskar inflammationen samt ger en förbättrad syresättning. Läs mer om dessa metoder under fliken terapiformer. Vi jobbar därmed intensivt under behandlingsperioden med att stärka kroppens eget försvar samt minimera de riskfaktorer som har så stor betydelse för uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdom. Man vet idag att problemen med åderförkalkning grundläggs redan under ungdomen och p g a vår många gånger destruktiva livsstil kan man t o m se allvarliga kärlförändringar hos barn. Detta betyder dock inte att det är försent att göra något åt sin situation när man är äldre, det är snarare så att man har väldigt mycket att vinna på att göra en kraftfull insats för sin hälsa.

bild på hjärtform

inflammation och smärta

Smärta - ett vanligt symtom

Smärta och inflammation hör till de vanligaste orsakerna till läkarbesök. Smärta är en signal på en skada i kroppen och alla människor kan uppleva den på olika sätt och olika starkt. Många är de som lever med kronisk värk och diagnoserna kan variera men reumatisk artrit, artros, fibromyalgi, nack- och skuldersmärta, ländryggsmärta samt migrän är några av de vanligaste smärttillstånden.

Konventionell behandling vid smärta

Paracetamol finns receptfritt under flera varumärken och fungerar febernedsättande och smärtstillande. Tyvärr betyder inte receptfritt att det är ofarligt, användning av läkemedel med paracetamol är exempelvis en av de vanligaste orsakerna till leverförgiftning. Många gånger används även opioider för dess muskelavslappnande, lugnande och smärtstillande effekter. Tyvärr är de också starkt beroendeframkallande och kan därför orsaka allvarliga problem. Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) används frekvent av patienter med värk men har däremot ingen förkortande effekt vad gäller läkningstiden jämfört med placebo. Dessvärre medför användandet av NSAID dessutom ökade risker för njursvikt, hjärtsvikt, magblödningar, missfall och fosterskador.

Behandling med kortikosteroider är en annan vanlig åtgärd vilka tyvärr också ökar risken för osteoporos, frakturer, infektioner, försämrad sårläkning, depression och påverkan på kroppens egen produktion av binjurehormoner.

Rehabilitering vid smärta

Långvariga smärttillstånd gör ofta att man får en försämrad arbetskapacitet men också att man fungerar sämre socialt. Därför kan man inte nog betona vikten av en fungerande rehabiliteringsplan så tidigt som möjligt. Att utreda orsaken till smärtan är ett viktigt steg för ett lyckat behandlingsresultat.

Smärtlindring på Santa Monica

Eftersom smärta ofta kan ha flera orsaker så är det viktigt att agera på flera fronter samtidigt. Det är ofta en kombination eller ett stödjande komplement som gör att behandlingar får effekt. Behandlingen på Santa Monica innebär därför ett omfattande protokoll där avgiftning, ökad syresättning, förbättrad cirkulation, förbättrad näringsstatus samt minskad inflammation är ledord. Behandlingsprotokollet anpassas för varje enskild patient men exempel på behandlingar är infrarött ljus, laser, ljusterapi, magnetterapi, massage, samtal och personlig utveckling samt kosttillskott.

bild på värkande axel