Upp

Välkommen till Santa Monica – ett holistiskt behandlingscenter

Santa Monica är namnet på vårt holistiska behandlingscenter i Falköping. Vår filosofi bygger på att kroppen har egna resurser för att själv rena sig från gifter och slaggprodukter samt för att reparera skador och motarbeta angrepp från bakterier och virus etc. Kroppen kan behöva hjälp i detta renings- och reparationsarbete.

Sund livsstil och komplementärmedicin

Vår livsstil är en stor orsaksfaktor till många av de sjukdomar som vi idag riskerar att drabbas av såsom ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt, ledvärk, prostatabesvär, mag- och tarmbesvär, smärta och utbrändhet. Därför är just livsstilsförändring grunden till all behandling, men många gånger är det inte tillräckligt.

Komplementärmedicinen fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standard-behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläknings-förmåga.

Holistiskt synsätt

Den holistiska tanken innebär att vi inte bara inriktar oss på den del av kroppen som uppvisar symtom utan arbetar för att stärka och bygga upp hela kroppen. Att förstå innebörden av kost, miljö, motion, stress och känsloliv är viktigt i den holistiska behandlingen. Därför tar vi hänsyn till samtliga av dessa komponenter när vi utformar våra behandlingsprogram. Våra terapier syftar till att stimulera kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning och sundare livsföring.

Vår läkare Ilga med patient

Läkarkonsultation

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för personlig information och rådgivning!

Boka in en rådgivning
Vår läkare Ilga med patient

Kurser

Vi har alltid någon välgörande kurs på gång.

Se aktuella kurser

Nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla, id.

Behandlingsperioder

för långtidsbehandlingar

För oss är maten viktig

Vår mat är en fröjd för ögat och dessutom är den både nyttig och god.

Tidigare patienters berättelser

Patientberättelser

Om Du vill prata med någon som har varit patient på Santa Monica går det bra att kontakta kontoret i Falköping för telefonnummer till någon av våra referenser.

Patientberättelser
Bild på maskiner i gym

Träning

Nu har vi även tillgång till ett välutrustat gym som du kan använda när du är inskriven hos oss.

Kontakta oss för mer info