Tungmetallavgiftning

En stor del av den vuxna befolkningen har blivit utsatt för kvicksilver via amalgamfyllningar. Dessutom har de flesta av oss fått i oss kvicksilver och andra tungmetaller via feta fiskar. Tungmetaller sprids även från förbränningsanläggningar via luftnedfall eller slamspridning ut på åkrar där det hamnar i maten. Vi får också i oss tungmetaller via elektronik och andra material. Barn och vuxna kan också ha blivit utsatta för kvicksilver via moderkakan och modersmjölken. Faktum är att modern blir av med en del av kvicksilvret vid graviditet och amning som då hamnar hos barnet. Vi får också kvicksilver från vacciner som var mycket vanligt för några år sedan, men finns fortfarande kvar i vissa vacciner.

Tungmetaller är toxiska för människan. De fungerar som fria radikaler och tvingar viktiga mineraler ur kroppen. Kadmium dränerar till exempel ut zink och bly kan dränera ut zink och kalcium. Även viktiga enzymer förstörs av tungmetallerna. Dessa skador blir mindre om kroppen har bra näringsstatus. Ett vanligt symptom vid tungmetallbelastning är kronisk trötthet, men listan på alla symptom är lång. Man behöver inte behandla om man inte har några symptom. Däremot kan det vara klokt för kvinnor att i god tid före graviditet göra en utrensning. En utrensningskur brukar ta 3 månader till 1 år, beroende på kroppens kondition.

Amalgamfyllningar innehåller kvicksilver som läcker ut i slemhinnor och inandningsluften. Kroppen kan ha svårt att hantera en avgiftning om man samtidigt har läckage av kvicksilver från tänderna. Kontakta oss för rådgivning angående eventuell tandsanering.

Hur avgiftning av tungmetaller går till

Först måste man förbereda kroppens utrensningsorgan i övrigt. Vi använder även ett brett spektrum av andra produkter. Herba Plus Rensekur och Quicksilver Scientific är två. Båda innehåller extrakt från olika örter som rensar njurar, lever och tarm. Det är viktigt att stödja kroppens utrensningsorgan innan själva avgiftningen, för att de inte ska bli för belastade.

Efter föreberedelsekuren ovan, tar man ett avgiftande program med olika preparat som är individuellt anpassad. Normalt sett tar man de avgiftande produkterna 5 dagar i veckan, därefter 2 dagars uppehåll eller 10 dagars avgiftning och 4 dagars uppehåll. Detta för att de avgiftande organen ska få vila och inte bli överbelastade. Samtidigt använder vi oss av vitaminer, mineraler, antioxidanter m.m. för att stärka kroppen.